آرشیو مهر ماه 1399

سایتی تحلیلی حوزه دیجیتال

دل نوشته

۸۸ بازديد
ناتمام گذاشتن کار آتش زدن خود است.
یه روزی یه جا بی دلیل دلت پره نمیدونی از کی از چی؟
فقط فکر می کنی به کاری که باید انجامش میدادی و ندادی آنجا آنسوی بقا است